0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu động cơ tổng hợp

img_intro

Các OEM tiếp tục phát triển các thiết kế động cơ đòi hỏi nhiều hơn từ dầu động cơ. MAG 1 là một thương hiệu đã phát triển ngay bên cạnh đáp ứng được những yêu cầu của các động cơ mới này. 

Dầu tổng hợp Synthetic Blend MAG 1 cung cấp thêm sự bảo vệ và sự an tâm so với dầu thông thường. Nó cung cấp bảo vệ vượt trội, ngay cả trong độ nhớt nhẹ nhất.

Ngoài ra, Công nghệ FMX tạo ra loại dầu mạnh mẽ, bền bỉ và hiệu suất cao giúp kiểm soát ma sát và giúp hạn chế tiếp xúc bề mặt kim loại trong động cơ.

Vì vậy, nếu bạn muốn mức độ bảo vệ và hiệu suất cao hơn các loại dầu động cơ thông thường, hãy chọn Dầu tổng hợp Blend Motor Oil từ MAG 1.

BẢO VỆ VƯỢT TRỘI NGAY CẢ TRONG ĐỘ NHỚT NHẸ NHẤT

Dầu tổng hợp Synthetic Blend MAG 1 với Công nghệ FMX cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội ở mọi độ nhớt. Ngay cả các loại dầu có độ nhớt thấp nhất của chúng tôi cũng bảo vệ tốt hơn các loại dầu dày trong quá khứ. Hóa học dầu tiên tiến của chúng tôi thực sự cải thiện tính chất dầu qua thời gian, duy trì độ nhớt, giảm ma sát và chống mài mòn, bất chấp nhiệt độ động cơ khắc nghiệt.

img_intro2
Dầu động cơ tổng hợp

MAG 1 SYNTHETIC BLEND 5W-30 MOTOR OIL

Dầu động cơ tổng hợp MAG 1 Synthetic Blend 5W-30 Motor Oil cung cấp sự bảo vệ tốt hơn và an tâm hơn khi lái xe của bạn so với dầu thông thường.

Chi tiết
MAG 1 SYNTHETIC BLEND 5W-30 MOTOR OIL
Dầu động cơ tổng hợp

MAG 1 SYNTHETIC BLEND 5W-20 MOTOR OIL

Dầu động cơ tổng hợp MAG 1 Synthetic Blend 5W-20 Motor Oil cung cấp sự bảo vệ tốt hơn và an tâm hơn khi lái chiếc xe của bạn so với dầu thông thường.

 
Chi tiết
MAG 1 SYNTHETIC BLEND 5W-20 MOTOR OIL

Video nổi bật

0354 499 938