0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Synthetic Blend Heavy Duty Diesel Engine Oil

img_intro img_intro2
Synthetic Blend Heavy Duty Diesel Engine Oil

DẦU TỔNG HỢP ĐỘNG CƠ DIESEL CAO CẤP HẠNG NẶNG SYNTHETIC BLEND MAG 1® 15W-40 CK-4

MAG 1® với công nghệ FMX® - Quản lý ma sát để bảo vệ tối đa. Mang lại sự bảo vệ vượt trội được các nhà xản xuất gốc (OEM) ưa chuộng và khuyến nghị sử dụng.

Chi tiết
DẦU TỔNG HỢP ĐỘNG CƠ DIESEL CAO CẤP HẠNG NẶNG  SYNTHETIC BLEND  MAG 1® 15W-40 CK-4

Video nổi bật

0909 090909