0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Sản phẩm của chúng tôi

MAG 1 EP 220 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 220 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ tuyệt vời để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thoát nước và giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 220 INDUSTRIAL GEAR OIL

MAG 1 EP 320 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 320 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ tuyệt vời để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thoát nước và giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 320 INDUSTRIAL GEAR OIL

MAG 1 EP 460 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 460 INDUSTRIAL GEAR OIL được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ vượt trội để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thay dầu, giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 460 INDUSTRIAL GEAR OIL

MAG 1 EP 680 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 680 INDUSTRIAL GEAR OIL được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ vượt trội để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thay dầu, giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 680 INDUSTRIAL GEAR OIL

MAG 1 80W-90 GL-5 GEAR OIL

Dầu bánh răng gốc khoáng MAG 1 80W-90 được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cực cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, hộp số tay và bánh răng hypoid.

Chi tiết
MAG 1 80W-90 GL-5 GEAR OIL

MAG 1 85W-140 GL-5 GEAR OIL

Dầu bánh răng gốc khoáng MAG 1 85W-140 GL-5 Gear Oil được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cực cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, bộ vi sai chống trượt trục sau, hộp số tay và bánh hypoid.

Chi tiết
MAG 1 85W-140 GL-5 GEAR OIL

MAG 1 SAE 90 GL-1

Dầu bánh răng MAG 1 SAE 90 GL-1 được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cực cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, bộ vi sai chống trượt trục sau, hộp số tay và bánh răng hypoid.

Chi tiết
MAG 1 SAE 90 GL-1

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 32 HYDRAULIC OIL

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 32 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ / oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 32 HYDRAULIC OIL

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 68 HYDRAULIC OIL

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 68 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ, chống oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 68 HYDRAULIC OIL

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 100 HYDRAULIC OIL

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 100 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ, chống oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 100 HYDRAULIC OIL

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 220

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R ​​& O IS0 220 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ, chống oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC  CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 220

MAG 1 CONVENTIONAL 25W-60 CF-4 HEAVY DUTY DIESEL ENGINE OIL

Dầu động cơ diesel gốc khoáng MAG 1 25W-60 CF-4 là dầu động cơ diesel tiên tiến về công nghệ, cung cấp khả năng bảo vệ và hiệu suất tuyệt vời.

Chi tiết
MAG 1 CONVENTIONAL 25W-60 CF-4 HEAVY DUTY DIESEL ENGINE OIL

MAG 1 FULL SYNTHETIC 5W-40 CK-4 HEAVY DUTY DIESEL ENGINE OIL

Tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, bảo vệ chống mài mòn và kiểm soát đóng cặn Piston.

Chi tiết
MAG 1 FULL SYNTHETIC 5W-40 CK-4  HEAVY DUTY DIESEL ENGINE OIL

DẦU BÁNH CÔNG NGHIỆP MAG 1® EP 68

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1® EP 68 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ tuyệt vời để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thoát nước và giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
DẦU BÁNH CÔNG NGHIỆP MAG 1® EP 68

MAG 1 FULL SYNTHETIC 75W-90 GL-5 GEAR OIL

Dầu bánh răng tổng hợp toàn phần MAG 1 FULL SYNTHETIC 75W-90 GL-5 GEAR OIL được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, vi sai chống trượt trục sau, hộp số sàn và bánh răng hypoid.

Chi tiết
MAG 1 FULL SYNTHETIC 75W-90 GL-5 GEAR OIL
0354 499 938