0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Phụ gia nhiên liệu xăng

img_intro img_intro2
Phụ gia nhiên liệu xăng

PHỤ GIA LÀM SẠCH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU HOÀN CHÍNH

Công thức pha trộn đặc biệt để giảm ma sát và tiết kiệm gas

Chi tiết
PHỤ GIA LÀM SẠCH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU HOÀN CHÍNH
Phụ gia nhiên liệu xăng

PHỤ GIA LÀM SẠCH KIM PHUN NHIÊN LIỆU VÀ CHẾ HÒA KHÍ

Công thức pha trộn đặc biệt để giúp ngăn ngừa sự tích tụ của tiền gửi giảm hiệu suất như bụi bẩn, kẹo cao su và vecni từ kim phun nhiên liệu và bộ chế hòa khí.

Chi tiết
PHỤ GIA LÀM SẠCH KIM PHUN NHIÊN LIỆU VÀ CHẾ HÒA KHÍ
Phụ gia nhiên liệu xăng

PHỤ GIA LÀM SẠCH KIM PHUN NHIÊN LIỆU ĐẬM ĐẶC

Công thức pha trộn đặc biệt để giúp ngăn ngừa sự tích tụ của các cặn giảm hiệu suất như bụi bẩn, kẹo cao su và vecni từ kim phun nhiên liệu và bộ chế hòa khí

Chi tiết
PHỤ GIA LÀM SẠCH KIM PHUN NHIÊN LIỆU ĐẬM ĐẶC
Phụ gia nhiên liệu xăng

MAG 1® OCTANE BOOST (PHỤ GIA TĂNG OCTANE)

Công thức pha trộn đặc biệt để tăng mức độ octan nhiên liệu.

Chi tiết
MAG 1® OCTANE BOOST (PHỤ GIA TĂNG OCTANE)
Phụ gia nhiên liệu xăng

MAG 1® LEAD SUBTITUTE (PHỤ GIA THAY THẾ)

Công thức không chì thay thế bảo vệ chì cho động cơ cũ được thiết kế để sử dụng xăng pha chì, có thể giúp ngăn ngừa sự mài mòn quá mức của ghế van và kéo dài tuổi thọ động cơ.

Chi tiết
MAG 1® LEAD SUBTITUTE (PHỤ GIA THAY THẾ)
Phụ gia nhiên liệu xăng

MAG 1® GAS TREATMENT (PHỤ GIA XỬ LÝ XĂNG)

Công thức pha trộn đặc biệt để loại bỏ nước từ bình xăng và làm sạch hiệu suất cướp bụi bẩn, kẹo cao su và vecni từ kim phun nhiên liệu và bộ chế hòa khí.

Chi tiết
MAG 1® GAS TREATMENT (PHỤ GIA XỬ LÝ XĂNG)

Video nổi bật

0354 499 938