0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

DẦU MỠ VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

img_intro

Dầu thủy lực chống mài mòn

Dầu thủy lực công nghiệp R & 0

Dầu R & 0 công nghiệp

Mỡ bôi trơn

Dầu bánh răng tổng hợp

Dầu bánh răng thông thường

Dầu bánh răng công nghiệp

Dầu bôi trơn không tẩy rửa

Dầu công nghiệp khác

Dầu nhớ xây dựng Nông nghiệp & Thiết bị xây dựng

img_intro2
Các dòng sản phẩm

Anti-Wear Hydraulic Oil

Các dòng sản phẩm

Industrial R&O Hydraulic Oil

Các dòng sản phẩm

Industrial R&O Turbine Oil

Các dòng sản phẩm

Greases

Các dòng sản phẩm

Synthetic Gear Oils

Các dòng sản phẩm

Non-Detergent Lubricating Oil

Các dòng sản phẩm

Other Industrial Oils

Các dòng sản phẩm

Construction Lubricants

Các dòng sản phẩm

Agriculture & Construction Equipment

Video nổi bật

0909 090909