0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

img_intro

HIỆU SUẤT TIẾN HÓA ™

Các OEM tiếp tục phát triển thiết kế thiết bị và điều kiện hoạt động công nghiệp đang trở nên nghiêm trọng hơn khi mật độ năng lượng và các yếu tố khác làm tăng căng thẳng. Nâng cao sản lượng cơ học từ những thiết bị thường nhỏ hơn, tạo ra những căng thẳng mới cho chất bôi trơn công nghiệp và dẫn đến các yêu cầu hiệu suất khó khăn hơn. Một thương hiệu đã phát triển ngay bên cạnh thiết bị ngày nay - MAG 1®. Chỉ có các chất bôi trơn công nghiệp tiên tiến nhất đáp ứng những thách thức khó khăn trong việc cân bằng hiệu quả hiệu suất, sức mạnh và độ bền. 

HÓA CHẤT CHỐNG MA SÁT MẠNH MẼ, CHỐNG MÀI MÒN

MAG 1® cung cấp khả năng kiểm soát ma sát và mài mòn vượt trội. Các phân tử tiên tiến liên kết với nhau để tạo ra một lá chắn chống mài mòn hoạt động để xây dựng các rào cản làm giảm ma sát và mài mòn. 

CHỊU ĐƯỢC CÁC ĐIỀU KIỆN KHẮC NGHIỆT NHẤT

Dầu nhớt công nghiệp MAG 1® cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất của khí hậu nóng và lạnh, áp suất, mật độ năng lượng, micropits, oxy hóa, kích thước bể lắng hoặc tách không khí và nước.  

img_intro2
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

MAG 1 EP 220 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 220 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ tuyệt vời để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thoát nước và giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 220 INDUSTRIAL GEAR OIL
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

MAG 1 EP 320 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 320 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ tuyệt vời để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thoát nước và giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 320 INDUSTRIAL GEAR OIL
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

MAG 1 EP 460 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 460 INDUSTRIAL GEAR OIL được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ vượt trội để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thay dầu, giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 460 INDUSTRIAL GEAR OIL
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

MAG 1 EP 680 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 680 INDUSTRIAL GEAR OIL được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ vượt trội để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thay dầu, giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 680 INDUSTRIAL GEAR OIL
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

MAG 1 80W-90 GL-5 GEAR OIL

Dầu bánh răng gốc khoáng MAG 1 80W-90 được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cực cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, hộp số tay và bánh răng hypoid.

Chi tiết
MAG 1 80W-90 GL-5 GEAR OIL
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

MAG 1 85W-140 GL-5 GEAR OIL

Dầu bánh răng gốc khoáng MAG 1 85W-140 GL-5 Gear Oil được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cực cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, bộ vi sai chống trượt trục sau, hộp số tay và bánh hypoid.

Chi tiết
MAG 1 85W-140 GL-5 GEAR OIL
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

MAG 1 SAE 90 GL-1

Dầu bánh răng MAG 1 SAE 90 GL-1 được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cực cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, bộ vi sai chống trượt trục sau, hộp số tay và bánh răng hypoid.

Chi tiết
MAG 1 SAE 90 GL-1
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 32 HYDRAULIC OIL

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 32 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ / oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 32 HYDRAULIC OIL
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 68 HYDRAULIC OIL

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 68 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ, chống oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 68 HYDRAULIC OIL
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 100 HYDRAULIC OIL

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 100 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ, chống oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 100 HYDRAULIC OIL
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 220

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R ​​& O IS0 220 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ, chống oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC  CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 220
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

DẦU BÁNH CÔNG NGHIỆP MAG 1® EP 68

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1® EP 68 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ tuyệt vời để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thoát nước và giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
DẦU BÁNH CÔNG NGHIỆP MAG 1® EP 68
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

MAG 1 FULL SYNTHETIC 75W-90 GL-5 GEAR OIL

Dầu bánh răng tổng hợp toàn phần MAG 1 FULL SYNTHETIC 75W-90 GL-5 GEAR OIL được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, vi sai chống trượt trục sau, hộp số sàn và bánh răng hypoid.

Chi tiết
MAG 1 FULL SYNTHETIC 75W-90 GL-5 GEAR OIL
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 80W-90 GL-5

Dầu bánh răng MAG 1® 80W-90 được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cực cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, hộp số tay và bánh răng giả.

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 80W-90 GL-5
DẦU NHỜN VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

MAG 1 FULL SYNTHETIC 75W-140 GL-5 GEAR OIL

Dầu bánh răng tổng hợp toàn phần MAG 1 FULL SYNTHETIC 75W-140 GL-5 GEAR OIL được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, truyền tay và bánh răng hypoid.

Chi tiết
MAG 1 FULL SYNTHETIC 75W-140 GL-5 GEAR OIL

Video nổi bật

0354 499 938