0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

DẦU MỠ VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

img_intro

Dầu thủy lực chống mài mòn

Dầu thủy lực công nghiệp R & 0

Dầu R & 0 công nghiệp

Mỡ bôi trơn

Dầu bánh răng tổng hợp

Dầu bánh răng thông thường

Dầu bánh răng công nghiệp

Dầu bôi trơn không tẩy rửa

Dầu công nghiệp khác

Dầu nhớ xây dựng Nông nghiệp & Thiết bị xây dựng

img_intro2
DẦU MỠ VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

DẦU THỦY LỰC MAG 1® AW ISO 68

Với công nghệ FMX® - Giúp quản lý ma sát, cung cấp khả năng kiểm soát, chống mài mòn vượt trội, giúp thiết bị đạt hiệu suất cao

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC  MAG 1® AW ISO 68
DẦU MỠ VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 85W-140 GL-5 GEAR OIL

MAG 1 ® với công nghệ FMX ® - Quản lý ma sát, cung cấp tính năng bảo vệ, giúp đạt hiệu suất vượt trội.

MAG 1® 85W-140 Gear Oil được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp lực cực đoan.

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 85W-140 GL-5 GEAR OIL
DẦU MỠ VÀ MỠ CÔNG NGHIỆP

DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 80W-90 GL-5

MAG 1 ® với công nghệ FMX ® - Quản lý ma sát, cung cấp tính năng bảo vệ, giúp đạt hiệu suất vượt trội.

MAG 1® 80W-90 Gear Oil được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, dưới áp lực cực đoan. 

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 80W-90 GL-5

Video nổi bật

0909 090909