0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Industrial Gear Oils

img_intro img_intro2
Industrial Gear Oils

DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 85W-140 GL-5 GEAR OIL

MAG 1 ® với công nghệ FMX ® - Quản lý ma sát, cung cấp tính năng bảo vệ, giúp đạt hiệu suất vượt trội.

MAG 1® 85W-140 Gear Oil được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp lực cực đoan.

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 85W-140 GL-5 GEAR OIL
Industrial Gear Oils

DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 80W-90 GL-5

MAG 1 ® với công nghệ FMX ® - Quản lý ma sát, cung cấp tính năng bảo vệ, giúp đạt hiệu suất vượt trội.

MAG 1® 80W-90 Gear Oil được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, dưới áp lực cực đoan. 

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 80W-90 GL-5

Video nổi bật

0909 090909