0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Heavy Duty Truck Transmission Fluid

img_intro img_intro2
Heavy Duty Truck Transmission Fluid

DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG MAG 1® LOW VISCOSITY MULTI-VEHICLE TRANSMISSION FLUID

Dầu Hộp số tự động độ nhớt thấp là một công thức tiên tiến sử dụng công nghệ phụ gia vượt trội và dầu gốc tổng hợp 100%, giúp đảm bảo hiệu suất cao nhất của hầu hết mọi hộp số tự động.

Chi tiết
DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG MAG 1® LOW VISCOSITY MULTI-VEHICLE TRANSMISSION FLUID

Video nổi bật

0909 090909