0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu truyền động thiết bị xây dựng và nông nghiệp

img_intro

HIỆU SUẤT TIÊN TIẾN

Các OEM tiếp tục phát triển thiết kế động cơ và thiết bị và điều kiện hoạt động đang trở nên nghiêm ngặt hơn. MAG 1 là một thương hiệu đã phát triển ngay bên cạnh. Chúng tôi biết nông dân và nhà quản lý xây dựng yêu cầu các sản phẩm đáng tin cậy. Chỉ những chất bôi trơn tiên tiến nhất mới đáp ứng những thách thức khó khăn trong việc cân bằng hiệu quả hiệu suất, sức mạnh và độ bền.

CHỐNG MA SÁT VÀ CHÔNG MÀI MÒN HÓA HỌC VƯỢT TRỘI

MAG 1 cung cấp kiểm soát ma sát và mài mòn xuất sắc. Các phân tử tiên tiến liên kết với nhau để tạo ra một lá chắn chống mài mòn hoạt động để xây dựng các rào cản làm giảm ma sát và mài mòn.

ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN VƯỢT TRỘI

Dầu nhớt xây dựng và nông nghiệp MAG 1 cung cấp sự bảo vệ vượt trội ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm bôi trơn cho hầu hết các hoạt động nông nghiệp và xây dựng.

img_intro2

SẢN PHẨM CÓ SẴN

Dầu thủy lực Máy kéo  vạn năng

Dầu thủy lực Máy kéo  có độ nhớt thấp

Ford Hydraulic Transmission SAE 90

Hydrostatic MV ISO 46

TO-4 Torque Fluid SAE 10

TO-4 Torque Fluid SAE 30

TO-4 Torque Fluid SAE 50

Video nổi bật

0354 499 938