0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu trợ lực lái

img_intro img_intro2
Dầu trợ lực lái

DẦU TRỢ LỰC LÁI THEO OEM

MAG 1® Power Chỉ số chất lỏng là một công thức pha trộn đặc biệt phù hợp cho các hệ thống lái trợ lực của General Motors, Ford và Chrysler.

Chi tiết
DẦU TRỢ LỰC LÁI THEO OEM
Dầu trợ lực lái

DẦU TRỢ LỰC LÁI

Chất lỏng trợ lực lái MAG 1® được khuyến nghị sử dụng cho bình chứa, nhưng không nạp đầy.

Chi tiết
DẦU TRỢ LỰC LÁI

Video nổi bật

0354 499 938