0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu thủy lực Turbin R&O

img_intro img_intro2
Dầu thủy lực Turbin R&O

MAG 1® R ​​& O ISO 68 TURBINE OIL

MAG 1® Công nghiệp R & O IS0 68 Turbine Oil có khả năng chống gỉ / oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
MAG 1® R ​​& O ISO 68 TURBINE OIL
Dầu thủy lực Turbin R&O

MAG 1® R ​​& O ISO 32 TURBINE OIL

MAG 1® Dầu công nghiệp R & O IS0 32 Turbine có khả năng chống gỉ / oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
MAG 1® R ​​& O ISO 32 TURBINE OIL

Video nổi bật

0354 499 938