0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu thủy lực R​​&O công nghiệp

img_intro img_intro2
Dầu thủy lực R​​&O công nghiệp

DẦU THỦY LỰC MAG 1® R&O ISO 100

Dầu thủy lực MAG 1® R ​​& O IS0 100 công nghiệp có khả năng chống gỉ / oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC MAG 1® R&O ISO 100
Dầu thủy lực R​​&O công nghiệp

DẦU THỦY LỰC MAG 1® AW ISO 68

Dầu thủy lực MAG 1® R ​​& O IS0 68 công nghiệp có khả năng chống gỉ / oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC  MAG 1® AW ISO 68

Video nổi bật

0354 499 938