0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu thủy lực công nghiệp R​​&O

img_intro

HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

Các OEM và hệ thống tiếp tục phát triển.  MAG 1 là một thương hiệu đã phát triển ngay bên cạnh thiết bị ngày nay vá đáp ứng được các yêu cầu của các thiết kế mới này. Chỉ có các chất bôi trơn công nghiệp tiên tiến nhất đáp ứng những thách thức khó khăn trong việc cân bằng hiệu quả hiệu suất, sức mạnh và độ bền.

BẢO VỆ CAO CẤP

Dầu thủy lực công nghiệp R & O  MAG 1 có khả năng chống gỉ và chống oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt. 

CHỐNG MA SÁT, CHỐNG MÀI MÒN HÓA CHẤT MẠNH MẼ

MAG 1 cung cấp khả năng kiểm soát ma sát và mài mòn vượt trội. Các phân tử tiên tiến liên kết với nhau để tạo ra một lá chắn chống mài mòn hoạt động để xây dựng các rào cản làm giảm ma sát và mài mòn.

CHỊU ĐƯỢC CÁC ĐIỀU KIỆN KHẮC NGHIỆT NHẤT

Dầu thủy lực chống mài mòn MAG 1 cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất để chống lại quá trình oxy hóa, tách không khí và nước và cải thiện quá trình lọc.

img_intro2

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN CÓ CÔNG NGHỆ FMX VÀ HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

Dầu R & O công nghiệp MAG 1 được thiết kế và chế tạo đặc biệt để cung cấp:

Dầu thủy lực công nghiệp R​​&O

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 32 HYDRAULIC OIL

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 32 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ / oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 32 HYDRAULIC OIL
Dầu thủy lực công nghiệp R​​&O

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 68 HYDRAULIC OIL

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 68 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ, chống oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 68 HYDRAULIC OIL
Dầu thủy lực công nghiệp R​​&O

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 100 HYDRAULIC OIL

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 100 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ, chống oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 100 HYDRAULIC OIL
Dầu thủy lực công nghiệp R​​&O

DẦU THỦY LỰC CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 220

Dầu thủy lực công nghiệp MAG 1 INDUSTRIAL R ​​& O IS0 220 HYDRAULIC OIL có khả năng chống gỉ, chống oxy hóa vượt trội, chứa chất thụ động kim loại, chất khử nhũ tương và bảo vệ chống bọt.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC  CÔNG NGHIỆP MAG 1 INDUSTRIAL R&O ISO 220

Video nổi bật

0354 499 938