0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu thủy lực chống mài mòn

img_intro img_intro2
Dầu thủy lực chống mài mòn

DẦU THỦY LỰC AW 1® AW CẢ NĂM

Dầu thủy lực MAG 1 All Year là một chất lỏng đa độ nhớt để sử dụng ở các nhiệt độ môi trường khác nhau

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC AW 1® AW CẢ NĂM
Dầu thủy lực chống mài mòn

DẦU THỦY LỰC MAG 1® AW ISO 68

Dầu thủy lực MAG 1® AW ISO 68 được thiết kế để giúp cải thiện thời gian hoạt động, giảm chi phí và tăng năng suất.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC MAG 1® AW ISO 68
Dầu thủy lực chống mài mòn

DẦU THỦY LỰC MAG 1® AW ISO 46

Dầu thủy lực MAG 1® AW ISO 46 được thiết kế để giúp cải thiện thời gian hoạt động, giảm chi phí và tăng năng suất. Công thức để cung cấp 5.000 giờ ổn định oxy hóa.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC MAG 1® AW ISO 46
Dầu thủy lực chống mài mòn

DẦU THỦY LỰC MAG 1® AW ISO 32

Dầu thủy lực MAG 1® AW ISO 32 được thiết kế để giúp cải thiện thời gian hoạt động, giảm chi phí và tăng năng suất.

Chi tiết
DẦU THỦY LỰC  MAG 1® AW ISO 32

Video nổi bật

0354 499 938