0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu nhờn xây dựng

img_intro

HIỆU SUẤT TIẾN HÓA

Các OEM và điều kiện hoạt động tiếp tục phát triển và trở nên nghiêm ngặt hơn. MAG 1 là một thương hiệu đã phát triển ngay bên cạnh thiết bị hiện nay. Chỉ những chất bôi trơn tiên tiến nhất mới đáp ứng những thách thức khó khăn trong việc cân bằng hiệu quả hiệu suất, sức mạnh và độ bền.

BẢO VỆ VƯỢT TRỘI 

Dầu nhờn xây dựng MAG 1 cung cấp các giải pháp giúp công việc dễ dàng hơn hoặc bảo vệ thiết bị và hệ thống.

CHỐNG MA SÁT VÀ CHỐNG MÀI MÒN VƯỢT TRỘI

MAG 1 cung cấp khả năng kiểm soát ma sát và mài mòn vượt trội. Các phân tử tiên tiến liên kết với nhau để tạo ra một lá chắn chống mài mòn hoạt động để xây dựng các rào cản làm giảm ma sát và mài mòn.

ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN TUYỆT VỜI NHẤT

Dầu nhớt xây dựng MAG 1 cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất của khí hậu nóng và lạnh

img_intro2
Dầu nhờn xây dựng

MAG 1 ROCK DRILL OIL ISO 100

Dầu khoan đá Mag 1 Rock Drill Oil được điều chế bằng cách sử dụng Nhóm II chất lượng cao, được hydrocracked nghiêm ngặt, chỉ số độ nhớt cao, nguyên liệu gốc parafin.

Chi tiết
MAG 1 ROCK DRILL OIL ISO 100
Dầu nhờn xây dựng

MAG 1 VACUUM PUMP OIL ISO 68

Dầu nhờn bơm chân không MAG 1 ISO 68 được chế tạo đặc biệt chỉ có chất lượng tốt nhất, được xử lý bằng hydrot, chỉ số độ nhớt cao, dầu gốc parafin và hệ thống phụ gia được kiểm tra nghiêm ngặt và tiên tiến nhất để mang lại hiệu quả và khả năng bảo vệ vượt trội.

Chi tiết
MAG 1 VACUUM PUMP OIL ISO 68
Dầu nhờn xây dựng

MAG 1 CONCRETE FORM OIL

Video nổi bật

0354 499 938