0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

DẦU ĐỘNG CƠ HẠNG NẶNG

img_intro

Dầu động cơ diesel hạng nặng tổng hợp

Dầu động cơ diesel hạng nặng thông thường

Dầu động cơ CNG / LNG

Dầu động cơ diesel hạng nặng

Dầu động cơ khí thiên nhiên

img_intro2
Các dòng sản phẩm

Full Synthetic Heavy Duty Diesel Engine Oil

Các dòng sản phẩm

Conventional Heavy Duty Diesel Engine Oil

Video nổi bật

0909 090909