0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

DẦU ĐỘNG CƠ HẠNG NẶNG

img_intro

Dầu động cơ diesel hạng nặng tổng hợp

Dầu động cơ diesel hạng nặng thông thường

Dầu động cơ CNG / LNG

Dầu động cơ diesel hạng nặng

Dầu động cơ khí thiên nhiên

img_intro2
DẦU ĐỘNG CƠ HẠNG NẶNG

DẦU TỔNG HỢP ĐỘNG CƠ DIESEL CAO CẤP HẠNG NẶNG SYNTHETIC BLEND MAG 1® 15W-40 CK-4

MAG 1® với công nghệ FMX® - Quản lý ma sát để bảo vệ tối đa. Mang lại sự bảo vệ vượt trội được các nhà xản xuất gốc (OEM) ưa chuộng và khuyến nghị sử dụng.

Chi tiết
DẦU TỔNG HỢP ĐỘNG CƠ DIESEL CAO CẤP HẠNG NẶNG  SYNTHETIC BLEND  MAG 1® 15W-40 CK-4
DẦU ĐỘNG CƠ HẠNG NẶNG

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL CAO CẤP HẠNG NẶNG MAG 1® PREMIUM 15W-40 CK-4

MAG 1® với công nghệ FMX® - Giúp quản lý ma sát, bảo vệ vượt trội, được các nhà xản xuất gốc (OEM) ưa chuộng và khuyến nghị sử dụng.

Chi tiết
DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL CAO CẤP HẠNG NẶNG  MAG 1® PREMIUM 15W-40 CK-4
DẦU ĐỘNG CƠ HẠNG NẶNG

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL HẠNG NẶNG MAG 1® 20W-50 CH-4

MAG 1® với công nghệ FMX® - Giúp quản lý ma sát, bảo vệ vượt trội, được các nhà xản xuất gốc (OEM) ưa chuộng và khuyến nghị sử dụng

Chi tiết
DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL HẠNG NẶNG MAG 1® 20W-50 CH-4
DẦU ĐỘNG CƠ HẠNG NẶNG

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL HẠNG NẶNG CAO CẤP MAG 1® PREMIUM 15W-40 CI-4 +

MAG 1® với công nghệ FMX® - Giúp quản lý ma sát, bảo vệ vượt trội, được các nhà xản xuất gốc (OEM) ưa chuộng và khuyến nghị sử dụng.

Chi tiết
DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL HẠNG NẶNG CAO CẤP MAG 1® PREMIUM 15W-40 CI-4 +

Video nổi bật

0909 090909