0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu bánh răng tổng hợp toàn phần

img_intro img_intro2
Dầu bánh răng tổng hợp toàn phần

DẦU BÁNH RĂNG TỔNG HỢP TOÀN PHẦN MAG 1® 75W-140 GL-5

MAG 1® Full Total 75W-140 Gear bôi trơn được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, truyền tay và bánh răng hypoid.

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG TỔNG HỢP TOÀN PHẦN MAG 1® 75W-140 GL-5
Dầu bánh răng tổng hợp toàn phần

DẦU BÁNH RĂNG TỔNG HỢP TOÀN PHẦN MAG 1® 75W-90 GL-5

MAG 1® Full Total 75W-90 Gear bôi trơn được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, truyền tay và bánh răng hypoid.

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG  TỔNG HỢP TOÀN PHẦN MAG 1® 75W-90 GL-5
Dầu bánh răng tổng hợp toàn phần

DẦU BÁNH RĂNG TỔNG HỢP TOÀN PHẦN MAG 1® 75W-140 GL-5

MAG 1® Full Total 75W-140 Gear bôi trơn được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, truyền tay và bánh răng hypoid.

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG  TỔNG HỢP TOÀN PHẦN MAG 1® 75W-140 GL-5
Dầu bánh răng tổng hợp toàn phần

DẦU BÁNH RĂNG TỔNG HỢP TOÀN PHẦN MAG 1® 75W-90 GL-5

MAG 1® Full Total 75W-90 Gear bôi trơn được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, truyền tay và bánh răng hypoid.

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG TỔNG HỢP TOÀN PHẦN MAG 1® 75W-90 GL-5

Video nổi bật

0354 499 938