0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu bánh răng thông thường

img_intro img_intro2
Dầu bánh răng thông thường

DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 90 GL-4

Dầu bánh răng MAG 1® SAE 90 được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cực cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, hộp số tay và bánh răng hypoid.

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 90 GL-4
Dầu bánh răng thông thường

DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 90 GL-1

Dầu bánh răng MAG 1® SAE 90 được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cực cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, hộp số tay và bánh răng hypoid.

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 90 GL-1
Dầu bánh răng thông thường

DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 85W-140 GL-5 GEAR OIL

Dầu bánh răng MAG 1® 85W-140 được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cực cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, hộp số tay và bánh răng giả.

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 85W-140 GL-5 GEAR OIL
Dầu bánh răng thông thường

DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 80W-90 GL-5

Dầu bánh răng MAG 1® 80W-90 được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đa năng, áp suất cực cao, bao gồm vi sai thông thường, hộp giảm tốc, trục sau trượt hạn chế, hộp số tay và bánh răng giả.

Chi tiết
DẦU BÁNH RĂNG MAG 1® 80W-90 GL-5

Video nổi bật

0354 499 938