0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu bánh răng công nghiệp

img_intro img_intro2
Dầu bánh răng công nghiệp

DẦU BÁNH CÔNG NGHIỆP MAG 1® EP 68

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1® EP 68 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ tuyệt vời để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thoát nước và giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
DẦU BÁNH CÔNG NGHIỆP MAG 1® EP 68

Video nổi bật

0354 499 938