0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu bánh răng công nghiệp

img_intro

HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

Các OEM tiếp tục phát triển thiết kế thiết bị và điều kiện hoạt động đang trở nên khắt khe hơn. Dầu bánh răng công nghiệp ngày nay cần tạo ra các màng rào cản và giảm ma sát ngay cả ở mật độ công suất cao hơn trong các bánh răng đang có kích thước nhỏ hơn, trong khi vẫn duy trì hoặc tăng sản lượng và hiệu suất. MAG 1 là một thương hiệu đã phát triển ngay bên cạnh và đáp ứng được những đòi hỏi của các thiết bị ngày nay. Chỉ các loại dầu bánh răng tiên tiến nhất mới đáp ứng những thách thức khó khăn trong việc cân bằng hiệu quả hiệu suất, sức mạnh và độ bền.

BẢO VỆ XUẤT SẮC

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ vượt trội để xử lý mật độ năng lượng ngày càng tăng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thay dầu, giảm chi phí vận hành và nhân lực. Dầu bánh răng công nghiệp của chúng tôi được thiết kế để cung cấp hiệu suất vượt trội. 
Khuyến nghị bôi trơn các cấu hình bánh răng chủ động, xoắn ốc, vát và giun chịu tải nặng hoặc sốc trong thiết bị công nghiệp. Hoạt động tốt ở nhiệt độ cao và trong các thiết bị có sự hiện diện của nước có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị


Những loại dầu bánh răng này giúp:

  • Xây dựng một rào cản.
  • Giám Ma sát.
  • Giảm mài mòn.
  • Kiểm soát chi phí.

CHỐNG MA SÁT, CHỐNG MÀI MÒN HÓA CHẤT MẠNH MẼ

MAG 1 cung cấp khả năng kiểm soát ma sát và mài mòn vượt trội. Các phân tử tiên tiến liên kết với nhau để tạo ra một lá chắn chống mài mòn hoạt động để tạo ra các rào cản làm giảm ma sát và mài mòn.

CHỊU ĐƯỢC CÁC ĐIỀU KIỆN KHẮC NGHIỆT NHẤT

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất của khí hậu nóng và lạnh, áp suất, mật độ năng lượng, micropits hoặc oxy hóa, thu nhỏ kích thước bể lắng, tách không khí và nước.

img_intro2

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 được thiết kế và chế tạo đặc biệt để cung cấp:

Dầu bánh răng công nghiệp

MAG 1 EP 220 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 220 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ tuyệt vời để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thoát nước và giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 220 INDUSTRIAL GEAR OIL
Dầu bánh răng công nghiệp

MAG 1 EP 320 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 320 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ tuyệt vời để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thoát nước và giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 320 INDUSTRIAL GEAR OIL
Dầu bánh răng công nghiệp

MAG 1 EP 460 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 460 INDUSTRIAL GEAR OIL được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ vượt trội để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thay dầu, giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 460 INDUSTRIAL GEAR OIL
Dầu bánh răng công nghiệp

MAG 1 EP 680 INDUSTRIAL GEAR OIL

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1 EP 680 INDUSTRIAL GEAR OIL được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ vượt trội để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thay dầu, giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
MAG 1 EP 680 INDUSTRIAL GEAR OIL
Dầu bánh răng công nghiệp

DẦU BÁNH CÔNG NGHIỆP MAG 1® EP 68

Dầu bánh răng công nghiệp MAG 1® EP 68 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống yêu cầu chất bôi trơn bánh răng công nghiệp với công nghệ bảo vệ tuyệt vời để xử lý tăng mật độ năng lượng và rủi ro của micropits, kéo dài thời gian thoát nước và giảm chi phí vận hành và nhân lực.

Chi tiết
DẦU BÁNH CÔNG NGHIỆP MAG 1® EP 68

Video nổi bật

0354 499 938