0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

Dầu động cơ tổng hợp cao Mileage

img_intro

MAG 1® Mileage cao Synthetic Blend Motor Oil là công thức đặc biệt để kéo dài tuổi thọ động cơ cho xe có đã vượt quá 75.000 dặm. Nó có điều kiện niêm phong, giúp ngăn chặn rò rỉ, có tính ổn định oxy hóa vượt trội và cung cấp bảo vệ bổ sung chống lại bùn, tích tụ cặn và nhiệt độ cao. Nó cũng chứa các chất phụ gia vượt trội và các đặc tính vượt trội hơn các loại dầu động cơ thông thường.

Ngoài ra, Công nghệ FMX® tạo ra loại dầu mạnh mẽ, bền bỉ và hiệu suất cao giúp kiểm soát ma sát và mài mòn.

Vì vậy, nếu bạn muốn tuổi thọ động cơ dài hơn và mức độ bảo vệ và hiệu suất cao hơn so với dầu động cơ thông thường, hãy chọn Dầu động cơ tổng hợp cao Mileage từ MAG 1.

BẢO VỆ VƯỢT TRỘI, NGAY CẢ TRONG ĐỘ NHỚT NHẸ NHẤT

MAG 1® với Công nghệ FMX® cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội ở mọi độ nhớt. Ngay cả các loại dầu có độ nhớt thấp nhất của chúng tôi cũng bảo vệ tốt hơn các loại dầu dày trong quá khứ. Hóa học dầu tiên tiến của chúng tôi thực sự cải thiện tính chất dầu qua thời gian, duy trì độ nhớt, ma sát và chống mài mòn, bất chấp nhiệt độ động cơ khắc nghiệt.

img_intro2
Dầu động cơ tổng hợp cao Mileage

PHA TRỘN TỔNG HỢP CAO MIL 1® 10W ‑ 30 DẦU ĐỘNG CƠ

Dầu động cơ tổng hợp cao cấp 10W-30 của MAG 1® được pha chế để kéo dài tuổi thọ động cơ cho các xe đã vượt quá 75.000.

Chi tiết
PHA TRỘN TỔNG HỢP CAO MIL 1® 10W ‑ 30 DẦU ĐỘNG CƠ
Dầu động cơ tổng hợp cao Mileage

PHA TRỘN TỔNG HỢP CAO TỐC 1 DẶM CỦA MAG 1® DẦU ĐỘNG CƠ 5W ‑ 30

MAG 1® Mileage cao Synthetic Blend 5W-30 Motor Oil được pha chế để kéo dài tuổi thọ động cơ cho xe có đã vượt quá 75.000 dặm.

Chi tiết
PHA TRỘN TỔNG HỢP CAO TỐC 1 DẶM CỦA MAG 1® DẦU ĐỘNG CƠ 5W ‑ 30
Dầu động cơ tổng hợp cao Mileage

PHA TRỘN TỔNG HỢP CAO MIL 1® 5W OIL 20 DẦU ĐỘNG CƠ

MAG 1® Mileage cao Synthetic Blend 5W-20 Motor Oil được pha chế để kéo dài tuổi thọ động cơ cho xe có đã vượt quá 75.000 dặm.

Chi tiết
PHA TRỘN TỔNG HỢP CAO MIL 1® 5W OIL 20 DẦU ĐỘNG CƠ

Video nổi bật

0354 499 938