0225.3292.276

CÔNG TY CỔ PHẦN CNHTC VIỆT NAM

CHẤT LỎNG, PHỤ GIA BẢO DƯỠNG

img_intro

HIỆU SUẤT TIẾN HÓA ™

Các OEM tiếp tục phát triển thiết kế cho các hệ thống xe và động cơ. Một thương hiệu đã phát triển ngay bên cạnh - MAG 1® Chỉ những chất lỏng ô tô tiên tiến nhất mới đáp ứng những thách thức khó khăn trong việc cân bằng hiệu quả hiệu suất, sức mạnh và độ bền.

HIỆU SUẤT VÀ HÓA HỌC MẠNH MẼ

Các sản phẩm Bảo trì và Hiệu suất của MAG 1® giúp cải thiện hoặc kiểm soát các hệ thống xe trong việc phanh, làm mát, lái, tiếp nhiên liệu và các chức năng khác giúp tối ưu hóa hiệu suất của xe. 

img_intro2
Các dòng sản phẩm

Dầu phanh

Các dòng sản phẩm

Phụ gia hệ thống làm mát

Các dòng sản phẩm

Phụ gia dầu động cơ

Các dòng sản phẩm

Phụ gia nhiên liệu xăng

Các dòng sản phẩm

Dầu trợ lực lái

Các dòng sản phẩm

Phụ gia bảo dưỡng ô tô

Video nổi bật

0354 499 938